T.C. Haliç Üniversitesi - Academia Öğrenci Yurduna en yakın Üniversitelerden biridir.


Haliç Üniversitesi

Kurulduğu günden bu güne yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye hizmet veren Haliç Üniversitesi kalite statüsünü sürekli arttırarak öğrencilerine daha iyi bir gelecek hazırlamaya devam ediyor.

Haliç Üniversitesi tarihi ve hizmet verdiği alanlara aşağıdaki yazısından ulaşabilirsiniz.

    Haliç Üniversitesi Yerleşkeleri
  • Şişhane Yerleşkesi
  • LEvent Yerleşkesi.
  • Sütlüce Yerleşkesi

Üniversite Kuruluş ve Geçmişi

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir..

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz “23 Kasım 1998” tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içerisinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi, 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur..

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı “T.C. Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2010 tarih ve 026747 sayılı onayıyla kurularak eğitim-öğretime başlamıştır.

2014 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 6271 sayılı onayı ile Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde (9) yeni bölümün,14.03.2014 tarih ve 15750 sayılı onayı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünün ve 25.07.2014 tarih ve 45156 sayılı onayı ile de Kuruluş kanunumuzda yer alan Tıp Fakültemizin bünyesinde yer alan tüm bölüm ve anabilim dallarının açılması gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim birimlerimize 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı, ayrıca çağımız gereklerine uygun yeni eğitim birimlerinin açılması çalışmalarımıza devam edilmektedir.

Üniversitemiz günümüz itibariyle, (5) Fakülte,(3) Yüksekokul,(1) Konsevatuvar,(1) Meslek Yüksekokulu ve (3) Enstitümüzde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında olmak üzere yaklaşık 10.000 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Haliç Üniversitesi sayfasından alınmıştır. ( www.halic.edu.tr ) Haliç Üniversitesi

Academia Öğrenci Yurdu

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?